Android Magazine

Drukuj fotoalbum

Warsztaty: Tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android – 80% dofinansowania

W dniach 24-26.04.213 w Gdańsku odbywają się warsztaty z tworzenia aplikacji mobilnych na Androida dofinansowywane w 80%.

Warsztaty trwają 3 dni i odbywają się w Pomorskim Centrum Biznesu. Koszt dla uczestnika za dzień to 250 zł netto.

Uczestnikami szkoleń prowadzonych w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • Podpisały umowę szkoleniową (formularz zgłoszeniowy)
 • Podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie
 • Z tytułu ich udziału w szkoleniu zostanie wniesiony wkład prywatny w formie pieniężnej za czas uczestnictwa w szkoleniu w wysokości:
  250 zl + vat za dzień szkoleniowy

Program szkolenia przedstawia się następująco:

 1. Podstawy systemu Android.
  1. Historia systemu.
  2. Podstawy budowy platformy Android.
  3. Architektura systemu – podstawowe komponenty.
  4. Komunikacja pomiędzy komponentami aplikacji.
  5. Struktura projektu aplikacji.
  6. Komunikacja pomiędzy aplikacjami zainstalowanymi w systemie.
 2. Zasoby aplikacji androidowych.
  1. Przegląd rodzajów zasobów.
  2. Sposoby przechowywania grafiki.
  3. Odwoływanie się do zasobów.
  4. Uzależnienie zasobów od konfiguracji urządzenia.
 3. Optymalizacja aplikacji i poszukiwanie błędów z użyciem narzędzi deweloperskich.
  1. Przegląd narzędzi developerskich dostarczonych z Android SDK.
 4. Projektowanie i implementacja warstwy prezentacji aplikacji.
  1. Budowanie interfejsu użytkownika za pomocą widoków.
   1. Deklaratywne budowanie interfejsu użytkownika.
   2. Budowanie widoków z użyciem kodu w Javie.
   3. Obsługa cyklu życia widoków.
   4. Projektowanie czytelnego interfejsu użytkownika.
   5. Obsługa zdarzeń interfejsu użytkownika.
  2. Budowa ekranów interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Activity.
   1. Implementacja Activity.
   2. Obsługa cyklu życia.
   3. Uruchamianie czynności.
   4. Projektowanie przepływu (flow) w aplikacji.
   5. Obsługa stosu Activity.
   6. Zapisywanie i odtwarzanie stanu aplikacji.
  3. Budowa interfejsów użytkownika na wiele typów urządzeń (smartphone, tablet, tv) z wykorzystaniem Fragmentów.
   1. Tworzenie i używanie Fragmentów.
   2. Obsługa cyklu życia Fragmentów.
   3. Manipulacja Fragmentami.
   4. Komunikacja pomiędzy Fragmentami a Activity.
  4. Używanie widoków opartych na adapterach w celu zaprezentowania na ekranie dużej ilości danych.
   1. ListView
   2. GridView
   3. Spinner
  5. Interakcja użytkownika z aplikacją za pomocą Menu i Akcji “podręcznych”.
   1. Tworzenie i obsługa Menu.
   2. Używanie ActionBara.
   3. Sposoby nawigacji po aplikacji z użyciem ActionBara.

Więcej informacji:

lidia@clever-point.pl
awarmuzinska@wp.pl
+48 791 288 078
+48 606 703 072

Autor: Bartosz Dul

Lubię pisać, lubię Androida, lubię muzykę, rower i nie pochłaniam kawy. Prowadziłem Android.com.pl, współprowadziłem jeden z największych blogów tech. w Polsce - Komórkomania.pl. Redaktor naczelny AndroidMagazine.pl