Android Magazine

Drukuj fotoalbum

Tworzenie aplikacji mobilnych na Androida – praktyczne warsztaty [listopad]

Ogłoszenie drobne :)


Tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android -praktyczne warsztaty 24-26.11.2015/Warszawa

Na warsztatach podstawowych wykorzystujemy znajomość języka Java i wzorców z programowania np. w JEE, do tworzenia aplikacji Androidowych dobrej jakości. Celem projektu jest usunięcie typowych problemów, które napotykają osoby zaczynające przygodę w Androidzie. Od konfiguracji narzędzi, przez poznanie najważniejszych komponentów i SDK, aż do publikacji aplikacji w sklepie.

Dowiecie się: Jak wygląda rynek aplikacji Androida i co z tego wynika? Jak skonfigurować srodowisko i na czym testować aplikacje? Ile ikon może mieć aplikacja? (Ciekawostka: może być nawet i 0) Dlaczego warto korzystać z mechanizmu zasobów? Czy da się korzystać z bazy SQLite bez pisania SQL? Kto jest najlepszym twórcą bibliotek na Androida? Co stanie się z fragmentem, gdy ekran zostanie obrócony? Kiedy metoda getActivity(), w fragmencie może zwrócić null? Jak zrealizować wzorzec Master/Detail na tablecie i smartfonie? Jak wyświetlić obrazek posiadając URL do niego? Jakie problemy stwarza CardView poniżej API 21? Dlaczego Material Design to przełom w wyglądzie aplikacji? Czy testy w Espresso są warte zachodu?

Koszt:1970 zl + 23% vat *zapytaj o cenę dla dawców szpiku

Dzień 1: 1. Wprowadzenie

skąd czerpać informacje szczypta historii rozwój Androida i wersje systemu Android w liczbach cechy rynku i środowiska fragmentacja – zrozumienie zjawiska podstawowe sposoby radzenia sobie z fragmentacją podstawowe wzorce projektowe interfejsu użytkownika

2. Architektura systemu

warstwy abstrakcji systemu wirtualna maszyna Dalvik elementy i frameworki dostępne dla programistów

3. Narzędzia programistyczne

Android SDK – zawartość i przydatne narzędzia Android Studio Bundle rodzaje emulatorów i różnice pomiędzy nimi proces budowania od plików źródłowych do paczki APK

4. Hello Android – eksperymenty z Activity

podstawy Android Studio struktura projektu podstawowe komponenty aplikacji i komunikacja pomiędzy nimi AndroidManifest.xml – funkcja i zawartość pliku mechanizm uprawnień w Android – <uses-permision> wprowadzenie do Activity cykl życia Activity deklarowanie Activity w manifeście sposoby uruchamiania Activity proceduralne tworzenie widoków (z kodu Java) deklaratywne tworzenie widoków (z plików layoutów w XML) rodzaje zasobów graficznych i ładowanie w zależności od cech urządzenia odwoływanie się do zasobów w kodzie XML i Java korzystanie z edytora graficznego do tworzenia Layoutów używanie widoków z XML w kodzie Java obsługa akcji na komponentach – mechanizm Listenerów zapisywanie i odtwarzanie stanu Activity

Dzień 2:

5. TodoEkspert – pierwsza prawdziwa aplikacja od zera do publikacji

brief aplikacji i projekt architektury implementacja Activity logowania – LinearLayout, selektory na przyciskach, walidacja i wyświetlanie błędów AsyncTask – wykonywanie operacji w tle, informowanie o postępie implementacja Activity z listą zadań – ActionBar i akcje, tworzenie dialogów z pytaniami implementacja Activity dodawania nowego zadani – RelativeLayout, przekazywanie danych pomiędzy aktywnościami: startActivityForResult, Serializable vs. Parcelable ćwiczenie: AsyncTask, ActionBar, walidacja biblioteki ButterKnife i Dagger 2 – wstrzykiwanie zależności

6. Komunikacja HTTP

połączenia z wykorzystaniem HTTPUrlConnection i parsowanie wyników do JSONObject zapisywanie danych w SharedPreferences klasa Application i przechowywanie obiektów przez czas życia aplikacji ListView i Adapter – wyświetlanie listy zadań pobranych z serwera

Dzień 3:

7. Baza danych SQLite i implementacja prostego DAO

co warto wiedzieć o SQLite – bazie danych wbudowanej w Androida implementacja DAO – klasy SQLiteOpenHelper i SQLiteDatabase kursory i SimpleCursorAdapter – wyświetlanie listy prosto z bazy danych

8. Synchronizacja danych w tle

wykonywanie operacji w tle – klasy Service i IntentService cykl życia serwisów informowanie użytkownika z wykorzystaniem mechanizmu notyfikacji BroadcastReceiver i sendBroadcast() – komunikacja pomiędzy komponentami aplikacji tworzenie statycznych i dynamicznych BroadcastReceiver-ów

9. Udostępnianie danych pomiędzy aplikacjami

ContentProvider i ContentResolver – mechanizm udostępniania danych na zewnątrz aplikacji implementacja własnego Providera udostępniającego listę zadań asynchroniczne ładowanie danych z wykorzystaniem mechanizmu Loaderów

10. Publikacja aplikacji w Google Play

przygotowanie paczki release i generowanie certyfikatów release Proguard – minimalizacja i zabezpieczanie plików APK Dex2Jar – sposoby wyciągania kodu źródłowego opublikowanej aplikacji dodatkowe materiały potrzebne do publikacji aplikacji publikacja aplikacji – kanał produkcyjny i testy z użyciem kanałów Alpha i Beta

Kontakt: Lidia Wysocka 791 288 078

Autor: Bartosz Dul

Lubię pisać, lubię Androida, lubię muzykę, rower i nie pochłaniam kawy. Prowadziłem Android.com.pl, współprowadziłem jeden z największych blogów tech. w Polsce - Komórkomania.pl. Redaktor naczelny AndroidMagazine.pl