Android Magazine

Drukuj fotoalbum

Kontakt

Android Magazine

Redakcja

Android Magazine
ul. Zgoda 9 lok 14
00-018 Warszawa
fax: 22 403 83 00

redakcja@androidmagazine.pl


Wojtek Pietrusiewicz – zastępca redaktora naczelnego
w.pietrusiewicz@androidmagazine.pl

Reklama

reklama@androidmagazine.pl

Korekta

Kinga Ochendowska

Monika Bartnik

Webmaster

Marek Wojtaszek

Wydawca

Mac Solutions Dominik Łada
ul. Zgoda 9 lok 14
00-018 Warszawa
NIP: 118-135-60-13

Android Magazine jest niezależnym miesięcznikiem, tworzonym przez pasjonatów dla wszystkich miłośników Androida w Polsce. Android Magazine nie jest powiązany z firmą Google ani też z którymkolwiek dystrybutorem firmy Google w Polsce.

Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „Android Magazine” oraz zawartość niniejszego serwisu internetowego są chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „Android Magazine”, ich autorów lub osób trzecich. Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w niniejszym serwisie internetowym podlegają ochronie prawnej na rzecz wydawcy magazynu „Android Magazine” lub innych uprawnionych osób trzecich. Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.