Android Magazine

Drukuj fotoalbum

Polityka prywatności

1. Właścicielem serwisu internetowego „AndroidMagazine.pl” oraz wydawcą miesięcznika „Android Magazine” jest Dominik Łada, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mac Solutions” Dominik Łada, ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa (dalej jako „Mac Solutions”).

2. Serwis AndroidMagazine.pl został stworzony w celu informowania o nowościach związanych z systemem Android i promowania jego zastosowania, w szczególności poprzez wydawanie miesięcznika „Android Magazine”.

3. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu „AndroidMagazine.pl”, którzy otrzymują materiały marketingowe i promocyjne związane z tematyką serwisu „AndroidMagazine.pl”, w tym w szczególności periodyczny „Newsletter Android Magazine”.

4. W celu przeglądania treści opublikowanych w serwisie „AndroidMagazine.pl” nie jest wymagana rejestracja użytkownika.

5. W celu uzyskania stałej nieodpłatnej prenumeraty miesięcznika „Android Magazine”, dostępu do „Newslettera Android Magazine” oraz innych materiałów marketingowych i promocyjnych związanych z z tematyką serwisu „AndroidMagazine.pl” w wersji elektronicznej niezbędna jest subskrypcja „Newslettera Android Magazine” poprzez podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane osobowe użytkowników serwisu „AndroidMagazine.pl”, o których mowa w pkt 3 powyżej, są przetwarzane przez Mac Solutions zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926, z późn. zm.).

7. Mac Solutions nie udostępnia danych użytkowników osobom trzecim oraz zapewnia prawo wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania.

8. Dane osobowe podawane przez użytkowników w serwisie „AndroidMagazine.pl” w związku z umieszczaniem w serwisie „AndroidMagazine.pl” wpisów w postaci komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu „AndroidMagazine.pl”. Mac Solutions nie ponosi odpowiedzialności w zakresie w jakim dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie.

9. Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie „AndroidMagazine.pl”, dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez AndroidMagazine.pl nie podlegają Polityce Prywatności. Polityka Prywatności nie dotyczy treści reklamowych ani innych serwisów i osób trzecich, których dane podane są w serwisie „AndroidMagazine.pl” lub w miesięczniku „Android Magazine”.

10. Opinie wyrażone serwisie „Android Magazine” przez jego użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami „AndroidMagazine.pl”. Serwis „AndroidMagazine.pl” nie ponosi za nie odpowiedzialności.

11. Mac Solutions dokłada wszelkiej staranności, aby treści dostępne w serwisie „AndroidMagazine.pl” nie naruszały jakichkolwiek praw użytkowników serwisu lub osób trzecich, jednakże Android Magazine nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam ani działania podmiotów zamieszczających takie reklamy w serwisie „AndroidMagazine.pl”.

12. Niektóre obszary serwisu „AndroidMagazine.pl” mogą wykorzystywać tzw. cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika serwisu „Android Magazine” identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

13. Mac Solutions zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili ich publikacji poprzez zamieszczenie w serwisie”AndroidMagazine.pl” Polityki Bezpieczeństwa uwzględniającej te zmiany.